Håkan Persson Photo
Alvgatan 2
268 75 Tågarp

0418-503 40

info@hakanpersson.photo

Webbplatsen www.hakanpersson.photo har utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd
enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Nadiro HB har utsett Håkan Persson till ansvarig utgivare.

Ställföreträdande ansvarig utgivare: Annica Persson

Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.